Hakkımızda

Misyon, Vizyon ve Kapsam

Misyon

Güvenli , saygın , değerli olan ülkesini ve sektörünü düşünen,çevreye ve kanunlara saygılı, müşterisinin ve çalışanının gurur duyduğu, örnek bir kurum olmaktır. 
 
Vizyon

Ürün ve hizmetleriyle farklılık yaratan, gelişime ve yeniliklere açık bir ekip olan kadrosuyla, sürati, teknolojiyi, sürdürebilir gelişmeyi benimsemiş, sektörünün lider kuruluşu ve markası olmaktır.
 
Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı
 
Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş. ‘de Oluşabilecek tüm kazaları Önleme ve Kontrol amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik gereği uygulanmakta olan Güvenlik Yönetim Sistemini tanımlamakta ve beyan etmektir.
 
Firmamızda; TS EN ISO 9001 (KYS) standardı referans alınarak risk temelli düşünce yapısı ve proses yaklaşımı ile Kalite Yönetimi, TS EN ISO 14001 (ÇYS) ve TS ISO 45001 (İSGYS) standartları referans alınarak ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve tüm ilgili yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek ve insan, can, mal ve toplum güvenliğini en üst seviyede korumak üzere Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) kapsayan bir Entegre Yönetim Sistemi (EYS) oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur. Firmamız stratejik yönüne ve amacına etki eden iç ve dış hususları ve Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin arzu edilen sonuçlarına ulaşma yeteneklerini belirlemiştir. İç ve dış hususlar, tarafların şartları ile ilgili veriler, tüm faaliyetler, iş sağlığı & güvenliği ile çevresel etkiler dikkate alınarak süreçler planlanmakta, performans sonuçlar izlenerek gözden geçirilmektedir. Sonuçlara göre olumlu ve olumsuz faktörler belirlenerek alınacak önlemler ve geliştirici faaliyetler planlanmakta ve uygulanmaktadır.
 
(EYS) Kapsamı; “Gümrüklü antrepo içinde, petrol ve petrol türevi sıvı ürünlerin ve kimyasal sıvıların depolama ve elleçlenmesi; gemilerden, depolama tanklarından ve karayolu tankerlerinden petrol ve petrol türevi sıvı ürünler ve sıvı kimyasalların yüklenip boşaltılması”
 
Entegre yönetim sistemi içinde;
 
- Tasarım ve Geliştirme faaliyeti yapılmadığı için standardın TS EN ISO 9001:2015 - 8.3 maddesi kapsam dışı bırakılmıştır.
 
- Üretim ve Hizmet Sağlanması için proseslerin geçerliliği, elde edilen çıktının bir sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı bir durum olmadığından standardın TS EN ISO 9001:2015 - 8.5.1.”f maddesi“ kapsam dışı bırakılmıştır.
 
Entegre Yönetim Sistemi; sınırları içindeki tüm faaliyetlerde ve işyeri mahalli dışında gerçekleştirilen faaliyetlerde (ulaşım da dahil olmak üzere) görevli olarak çalışan tüm personel, taşeron ve stajyerleri kapsar. Altıntel Liman İşletmeleri’ne gelen ziyaretçiler de kapsam dahilindedir.