Projelerimiz

Hizmet  kalitesinin sürekli geliştirilmesi amacıyla gerçekleştireceğimiz projeler;

  •  Artan depolama kapasitesine uygun olarak Dökme Sıvı Kimyasal  Yüklerini  daha büyük tonajlarda   elleçleyebilmek için yeni modern bir iskele projesini hayata geçirme çalışmalarımız sürmektedir.
  •  Mayıs 2017 de hizmete alınan 24.000 m3    kapasiteye sahip 10 adet  Depolama Tankına ilave olarak yeni   kapasite artışları için hazırlıklarımızı yapmaktayız.
  • Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş sahip olduğu 125.000 m2 arazi ile mevcut kapasitesini büyütebilecek özelliklere sahiptir. Geleceğe yönelik projelerimizin gerçekleşmesiyle Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş 200.000 m3 kapasiteye çıkarak Dünya ölçeğinde bir terminal  olacaktır.