Hakkımızda

Altıntel Yönetim Sistemleri Politikası

Misyon – Vizyon  ve Stratejilerimiz;
Sektörün lider ve güvenilir kuruluşu olmak,
Sürdürebilir gelişmeyi desteklemek, gelişime ve teknolojik yeniliklere açık olmak,
Hizmetlerimizle farklılık yaratmak,
İş ahlakı ve etik değerlerimizi önemseyerek bütün faaliyetlerimiz yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal şartlar doğrultusunda gerçekleştirmek,
Tüm faaliyetlerimizde riskleri ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşım sergilemek,
Çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın eğitimlerini önemsemek ve fikir üretmelerini desteklemek,
Tüm faaliyetlerimiz için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
Üçlü Sorumluluk, Kalite, Çevre, İş Sağlığı, İş Güvenliği, ISPS ve  Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileşmesine destek vermek.

 Kalite Taahüdümüz;
Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetler sunmak,
İş sürekliliği planları doğrultusunda çalışma ilkesini benimsemek, uygulamak,
Müşteri mülkiyetini birinci sırada tutarak, yüksek standartta koruma sağlamak,           
Yöntem ve hizmetlerimizi müşteri beklentilerinin üstünde bir düzeye getirebilmek,
İlgili risk ve fırsatları gözeterek sürekli olarak geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak.

 Güvenlik Taahhüdümüz;
Tesis Emniyetini ve bilgi güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü durumdan kaçınmak,
Tüm çalışanlarımızın güvenlik kültürüne destek ve katılımını sağlamak,
Tesisimizde depolanan ürünleri, çalışanları, görevli ve ziyaretçileri her gün 24 saat boyunca yetkin, belgeli güvenlik personeli ile korumak,
Yasalar çerçevesinde emniyet ve askeri güvenlik teşkilatlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak,
Gerekli durumlarda acil durum yönetimini en etkin şekilde gerçekleştirmek.

Çevre Taahhüdümüz;
Kirliliği kaynağında önlemek, atıkları en aza indirmek, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini yaşam döngü değerlendirmesi yaparak azaltmak,
Doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak,
Çevre amaç ve hedeflerimiz ile çevresel faaliyetlerimiz konusunda başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı bilgilendirmek ve çevre bilincini yaygınlaştırmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhüdümüz;
Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek,
Tehlikeleri ortadan kaldırarak İSG risklerini azaltmak,
Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımlarını sağlamak,
İSG amaç ve hedeflerimiz ile başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı bilgilendirmek,
İSG Kültürünü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.

 

Sosyal Sorumluluk – Şikayet Yönetimi – Paydaş Katılımı Taahhüdümüz;
Sosyal sorumluluk bilincimizin, insan haklarına olan duyarlılığımızın ve paydaşlarımızla iletişimimizin artarak daha iyi seviyeye gelmesi amacıyla taahhüdümüz;
İnsan hakları konusunda eşit ve adil davranmak, ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizde tüm ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranmak
Kurum için çalışanlar arasında din, dil, inanç, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, siyahi düşünce, yaş, fiziksel engel vb. nedenlerle ayrımcılık yapılmamasını sağlamak
Etik ve davranış kurallarına aykırı tüm davranışlardan kaçınmak ve çalışanlarımızı bu yönde eğitmek
Tüm paydaşlarımızla güven yaratan istikrarlı ilişkiler inşa etmek için temel destek unsurları olan şeffaflığa, doğruluğa ve sadakate dayalı iletişim halinde olmak.

 

Bu politika doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemimizin şartlara uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi temel amacımızdır.