Hizmetlerimiz

Liman Hizmet Ücret Tarifesi

 Gemilerin Barınma Hizmeti Ücret Tarifesi

 

Barınma hizmeti ve ücretlendirilmesine ilişkin genel esaslar

(1) Barınma ücretlerinin belirlenmesinde gemilerin barınma yerlerinde takvim günü esasına göre kaldıkları gün sayısı ve GT esas alınır.

(2) Ücretlerin tahakkukunda, gemilerin Tonilato Belgelerindeki GT değerleri, Tonilato Belgelerinde farklı GT değeri olan gemilerde ise büyük olan GT değeri esas alınır.

(3) Geminin barınmaya başladığı gün ile ayrıldığı gün tam gün sayılır.

(4) Bu tarifenin uygulanması bakımından kabotaj hattı, Türkiye’deki bir barınma yerinden gelen ve Türkiye’deki bir barınma yerine gidecek olan ve tipine, yüklü olup olmadığına veya yük varsa bunun transit / yurt dışı yükü olup olmadığına bakılmaksızın Türk Bayraklı bir geminin yaptığı seferi ifade eder.

(5) Barınma ücretleri, kabotaj hattında çalışan gemiler için %50 indirimli olarak uygulanır. Türk Bayraklı gemilere yönelik bu Yönerge kapsamında yapılan diğer indirimler bu gemilere ayrıca uygulanmaz.

(6) Barınma ücreti uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilere %25 indirimli olarak uygulanır.

(7) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddesinde belirtilen genel tatil ve ulusal bayramlarda barınma ücreti %50 artırımlı olarak uygulanır.

(8) Tüm ücretler ödeme gününe ait Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL cinsine çevrilerek işletmemize ödenir.

(9) İşletmemiz, verilen  barınma hizmetine karşılık düzenlendikleri faturaları, doğrudan gemi ilgililerine keser.

 

Fuzuli işgale ilişkin esaslar

Bu Tarife kapsamında;

(a)    Geminin operasyonu tamamlandıktan sonra, kötü hava şartları nedeniyle rıhtımdan ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda,

(b)     İsteğe bağlı olarak veya zorunlu kılavuz ve römorkaj hizmetine tabi gemilerin söz konusu hizmetin verilememesi nedeniyle rıhtım, iskele, dolfen ve mendireklerden ayrılamaması halinde, fazla barınma süreleri fuzuli işgal olarak değerlendirilmez. Bu hallerde Ek’te yer alan Günlük Barınma Tavan Ücretleri uygulanır.

 

Yürürlük

  Bu Tarife, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Gemi GT
Günlük Barınma Ücreti (USD)
 
Gemi GT
Günlük Barınma Ücreti (USD)
0­39.999
Uluslararası Sefer Yapan Gemiler
Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler**
40.000­
80.999
Uluslararası Sefer Yapan Gemiler
Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler**
Yabancı Bayraklı Gemiler*
Türk Bayraklı Gemiler***
Yabancı Bayraklı Gemiler*
Türk Bayraklı Gemiler***
<   500
10
8
5
<   41.000
1.025
769
513
<   1.000
25
19
13
<   42.000
1.050
788
525
<   2000
50
38
25
<   43.000
1.075
807
538
<   3.000
75
57
38
<   44.000
1.100
825
550
<   4000
100
75
50
<   45.000
1.125
844
563
<   5.000
125
94
63
<   46.000
1.150
863
575
<   6000
150
113
75
<   47.000
1.175
882
588
<   7.000
175
132
88
<   48.000
1.200
900
600
<   8000
200
150
100
<   49.000
1.225
919
613
<   9.000
225
169
113
<   50.000
1.250
938
625
<   10000
250
188
125
<   51.000
1.275
957
638
<   11.000
275
207
138
<   52.000
1.300
975
650
<   12000
300
225
150
<   53.000
1.325
994
663
<   13.000
325
244
163
<   54.000
1.350
1.013
675
<   14000
350
263
175
<   55.000
1.375
1.032
688
<   15.000
375
282
188
<   56.000
1.400
1.050
700
<   16000
400
300
200
<   57.000
1.425
1.069
713
<   17.000
425
319
213
<   58.000
1.450
1.088
725
<   18.000
450
338
225
<   59.000
1.475
1.107
738
<   19.000
475
357
238
<   60.000
1.500
1.125
750
<   20000
500
375
250
<   61.000
1.525
1.144
763
<   21.000
525
394
263
<   62.000
1.550
1.163
775
<   22000
550
413
275
<   63.000
1.575
1.182
788
<   23.000
575
432
288
<   64.000
1.600
1200
800
<   24000
600
450
300
<   65.000
1.625
1.219
813
<   25.000
625
469
313
<   66.000
1.650
1.238
825
<   26.000
650
488
325
<   67.000
1.675
1.257
838
<   27.000
675
507
338
<   68.000
1.700
1.275
850
<   28.000
700
525
350
<   69.000
1.725
1.294
863
<   29.000
725
544
363
<   70.000
1.750
1.313
875
<   30.000
750
563
375
<   71.000
1.775
1.332
888
<   31.000
775
582
388
<   72.000
1.800
1.350
900
<   32.000
800
600
400
<   73.000
1.825
1.369
913
<   33.000
825
619
413
<   74.000
1.850
1.388
925
<   34.000
850
638
425
<   75.000
1.875
1.407
938
<   35.000
875
657
438
<   76.000
1.900
1.425
950
<   36.000
900
675
450
<   77.000
1.925
1.444
963
<   37.000
925
694
463
<   78.000
1.950
1.463
975
<   38.000
950
713
475
<   79.000
1.975
1.482
988
<   39.000
975
732
488
<   80.000
2.000
1.500
1000
<   40.000
1000
750
500
<   81.000
2.025
1.519
1013

 

* Günlük barınma ücretleri, 500 groston ve daha küçük gemiler için 10 USD, diğer gemiler için gemi grostonun 1000’e bölümünün yukarı tam sayıya yuvarlanarak 25 ile çarpımı suretiyle elde edilir. 81.000 GT’nun üzerindeki gemilerden örnek tabloda yer alan hesaplamaya uygun olmak kaydıyla her 1000 GT için ilave 25 USD alınır.

 

** Kabotaj Hattında çalışan gemilerden alınacak barınma ücreti, uluslararası sefer yapan yabancı bayraklı gemiler için hesaplanan ücrete göre %50 indirimli olarak uygulanır. Ondalıklı değerler, yukarı tam sayıya yuvarlanmıştır.

***Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerden alınacak barınma ücreti, uluslararası sefer yapan yabancı bayraklı gemiler için hesaplanan ücrete göre %25 indirimli olarak uygulanır. Ondalıklı değerler, yukarı tam sayıya yuvarlanmıştır.